• Тел: (+372) 529 0836, (+372) 5808 8668
  • Email: info@lasercraft.ee

Veebilehte kasutades kinnitab kasutaja, et ta on tutvunud lasercraft.ee (edaspidi Veebipood) privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ja aktsepteerib neid täielikult ilma mööndusteta.

Veebipood kogub veebilehe kaudu järgnevaid isikuandmeid kirjeldatud viisil:

  • kasutaja e-posti aadress – liitumisel meililistiga või e-posti teel kirja saatmisel;

  • kasutaja nimi, aadress, telefon, e-posti aadress, ostetud toode, kogus, hind, kuupäev – ostu sooritamisel;

  • veebilehe külastatavuse statistika– Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

Veebipood kasutab isikuandmeid:

  • kasutajale toodete müügiks, kasutajaga suhtlemiseks, toodete saatmiseks ja arvete edastamiseks;

  • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest toodetest, kampaaniapakkumistest, loosimistest ja blogipostitustest, kuid seda ainult kasutaja eelneval nõusolekul.

  • Veebipood kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele:

Kolmas isik on Veebipood lepingu- või koostööpartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Veebipood kasutajale teenuseid.

Selliste teenuste osutamisel võib lepingu- ja koostööpartneritel olla juurdepääs kasutaja isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Lepingu- ja koostööpartneritel õigusaktidest tulenev kohustus rakendada ja kohaldada turvameetmeid, et tagada isikuandmete puutumatus ja turvalisus.

Meie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile

Andmete säilitamise tähtaeg:

Isikuandmeid säilitame ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks neid töödeldakse. Isikuandmete säilitamisel lähtume eelkõige järgmistest põhimõtetest:

Lepingu alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua, kuni kestab kliendi­/lepinguline suhe ja 3 aastat pärast kliendi-/lepingulise suhte lõppemist.

E-poes külalisena ostu sooritanud Kliendi isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest, misjärel isikuandmed kustutatakse automaatselt.

Nõusoleku alusel töödeldavad isikuandmed säilitame reeglina kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Veebipood küpsiste kasutamise tingimused:

Selleks, et pakkuda Sulle parimat võimalikku kasutuskogemust meie veebilehel, kasutame me küpsiseid.

Mis on küpsis?

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veeblehte külastades Sinu seadmesse. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Sessiooniküpsised on ajutised ja eemaldatakse, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Sessiooniküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks toote soetamise jms võimaldamiseks.

Püsiküpsised on püsivad, neid ei eemaldata enne kui kasutaja need kustutab või kuni need aeguvad (sõltub küpsise säilivusajast). Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud.

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti.

Veebipood jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada tingimuste vastavus õigusaktidele.
Kõigi privaatsustingimuste, isikuandmeid puudutavate ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@lasercraft.ee.

Quick navigation
×

Cart